การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2580 0751, 0 2589 7615

เทศบาลปากเกร็ด โทร. 0 2960 9704 – 14

อำเภอปากเกร็ด โทร. 0 2583 8326, 0 2583 9878

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด โทร. 0 2583 9544

ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย โทร. 0 2597 1178

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร. 0 2527 0246-53

โรงพยาบาลนนทเวช โทร. 0 2589 0102 – 7

โฆษณา

Trackback URI

%d bloggers like this: